academic-regalia-accomplishment-alumni-2495233

MS 16 paziņo stipendijas augstskolu studentiem

Katru gadu Latvijas universitāšu un koledžu labākie un talantīgākie studenti konkurē par iespēju saņemt godalgu 16. talantu stipendiju. Studentiem ir jāparāda motivācija un talants savās attiecīgajās jomās, lai tiesīgi, kā arī studentiem ir jābūt pierādītiem sasniegumiem akadēmisko izcilību.

Stipendijas, kas pieejamas bakalaura un maģistra studiju studentiem, ir uz augšu 5 ‘ 000 EUR vienam studentam vienā akadēmiskajā gadā. Scholarships, generally are directed towards coveringstudents tuition fee, however, under specific conditions, students may use the funds to advance their research projects or invest the funds in thestartup idea of their own.   MS 16 nav piešķirt stipendijas tieši, par atbilstību un noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar savu universitāti.

Kāpēc mēs dodam stipendijas?

Plašākā apjomā stipendijas rada Kopienai iespēju. Jo vairāk izglītoti sabiedrību un pilnu iespējas studentiem ir labākas darbavietas viņiem būs, vai arī tie radīs. Stipendiju, tāpēc balstās sabiedrību, ar lielāku daudzveidību un vairāk iespēju.

In amore narrow sense, universities and colleges cost a lot more than it used to.  Studiju maksa ir uz augšu, kā arī dzīvošanas izmaksas. Šī ekonomiskā realitāte nav šķērslis daži spilgti un talantīgi cilvēki no turpināt grādu. Pēc 16 MS mēs gribam ikvienam ir iespēja pierādīt sevi, iespēja darīt kaut ko labu sev un Kopienai.

Bez tam, daži skolēni ar lieliem sapņiem un pasaules mainīgajām idejām nav spējīgi īstenot tos. Saistības, piemēram, parāda uzkrātais laikā studiju gados ierobežo iespēju riskēt un iesaistīties nepierādītu idejas, kas, mūsuprāt, ir milzīga barjera, un ar mūsu MS 16 talantu stipendiju, mūsu mērķis ir samazināt.

Katru gadu labākie un talantīgākie studenti no Latvijas augstskolām un koledžāmsacenšas par iespēju iegūt prestižo MS 16 Talantu stipendiju.  Studentiem, lai pretendētu uz stipendiju, ir jāparāda motivācija un talants attiecīgajā jomā, kāarī ir jābūt pierādāmiem izciliemsasniegumiem akadēmiskajā izglītībā

Bakalaura studentiem un maģistrantiem pieejamās stipendijas pārsniedz 5 000 EUR vienam studentam vienā studiju gadā. Stipendijas parasti tiek novirzītas studiju maksas segšanai, tomēr, ievērojot īpašus nosacījumus, studenti var izmantot šos līdzekļus, lai virzītu savus pētniecības projektus vai ieguldītu līdzekļus pašu radītos izgudrojumos. MS 16 nepiešķir stipendijas tieši – par atbilstību noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar savu universitāti.

Kāpēc mēs piešķiram stipendijas?

Domājot plašākā mērogā, stipendijas rada iespējas sabiedrībai. Jo plašāk izglītota sabiedrība, un jo vairāk iespēju ir studentiem, jo labākas darbavietas viņiem būs vai viņi paši tās radīs. Tādējādi stipendijas palīdz veidot Kopienu ar lielāku daudzveidību un vairāk iespējām.

Šaurākā nozīmē – universitāšu un koledžu mācību maksas tagad ir daudz augstākas, nekā tas bija iepriekš. Studiju maksa ir augsta, tāpat arī dzīvošanas izmaksas. Šī ekonomiskā realitāte ir par iemeslu tam, ka daži gaiši un talantīgi cilvēki atsakās no vēlmes iegūt grādu. Mēs, MS 16, vēlamies, lai ikvienam būtu iespēja sevi pierādīt, iespēja kaut ko darīt savā un sabiedrības labā.

Turklāt daži studenti, kam ir lieli sapņi un idejas, kā mainīt pasauli, nespēj tās īstenot. Saistības, piemēram, studiju laikā uzkrājušies parādi, kas ierobežo iespēju riskēt un iesaistīties nepieradinātās idejās, mūsuprāt, ir milzīga barjera, tāpēc ar MS 16 Talantu stipendiju mēs cenšamies to mazināt.

Tags: No tags

Comments are closed.