13

Pabeigts viena veida empīrisks juridisks pētījums

A Uzziniet, kā izrunāt MS 16 kodolā ir pētnieku grupa, kuras mērķis ir sniegt meitasuzņēmumiem pasaules līmeņa pētījumus un zināšanas, lai atbalstītu MS 16 grupas uzņēmumus. Pēc nodokļu robota pieprasījuma MS 16 pētījumu grupa veica judikatūras analīzi un palīdzēja uzlabot nodokļu robotu kodu, kas novērtē riskus.
Pētnieku grupa identificēja kvantitatīvu pierādījumu trūkumu, lai pamatotu vērtības riska struktūrā. Lai aizpildītu šo trūkumu, tika savākti un organizēti līdz 3000 nodokļu strīdu gadījumi starp uzņēmumiem un nodokļu iestādēm. Sadarbībā ar vadošajām Latvijas universitātēm 14 studenti sagatavoja un augšupielādēja tiesu praksi programmatūrā, kas speciāli izveidota šim projektam. Šī programmatūra klasificē judikatūru, sniedz informāciju par datumu, laiku, rezultātu un tiesu prakses saturu.
Rezultāts nodrošināja Tax Robot komandu jaunu risku kopumu, kas papildina Tax Robot automatizēto riska pārvaldītāju. Tomēr viskritiskākais atradums bija precīzs katra riska svars, uzlabojot programmas precizitāti. Nodokļu robotu komandai nepiemīt tāda riska sistēma, kas būtu izsmalcinātāka par visu, kas šobrīd tirgū.
Tas klientiem sniedz informāciju, piemēram, pozitīva rezultāta statistisko varbūtību tiesvedības gadījumā. Šī informācija apvienojumā ar darījuma vērtību un biežumu var dot riska pakāpi, pamatojoties uz tūkstošiem līdzīgas situācijas, kas jau ir tiesāta.

Tags: No tags

Comments are closed.