Mūsu ieguldījums, kas darbojas īpašnieku labā, nodrošinam ar nepieciešamo kapitālu, veiksmīgam sākumam.

Mūsu pieeja aktīvai ieguldījumu pārvaldībai ir balstīta uz ieguldījumu procesu, kas pilnībā integrē ilgtspējas analīzi mūsu lēmumu pieņemšanā un ir vērsta uz ilgtermiņa darbību. Mūsu ieguldījumu process ir mūsu diferencētās domāšanas pamatā par dinamiku, kas virza un ietekmē uzņēmumu darbību. Mēs veidojam ilgtspējīgu uzņēmumu portfeļus ar pārliecību, kas iegūta mūsu dziļajos pētījumos un analīzēs.

  • Tāds, kura pašreizējie ienākumi netiek aizņemti no tā nākotnes ieņēmumiem.
  • Tāds, kura ilgtspējas prakse, produkti un pakalpojumi rada ieņēmumus, rentabilitāti un konkurētspējīgu stāvokli.
  • Tas, kas nodrošina preces un pakalpojumus atbilstoši zema oglekļa satura, pārtikušai, taisnīgai, veselīgai un drošai sabiedrībai.