arhitektūras dizains-arhitektūra-ēkas-1055297

Soli tuvāk kopīgai ekonomikai

MS 16 partners with P2P Conference 2019 in Riga. Ar palīdzību MS 16 komanda, nozares speciālists un citas intereses varēs uzzināt par kopīgu ekonomiku, veikt jaunus kontaktus un paplašināt kopējo zināšanu līmeni šajā jomā.

Sadarbīgā ekonomika, ko dēvē arī par piekļuves ekonomiku, peer-to-peer (P2P) ekonomiku vai sadarbības ekonomika, ir patēriņa veids, saskaņā ar kuru preces un pakalpojumi nepieder vienam lietotājam, bet gan tikai īslaicīgi piekļūšanai tīkla dalībniekiem un nepietiekami izmantoti aktīvi ir dalīta, vai nu par brīvu, vai par maksu. Tā ietver “apmaiņa, bartering, aizdevumi, tirdzniecība, īre, gifting, un pārnešana jādefinē, izmantojot tehnoloģiju un peer kopienām.” Citi piemēri: apmaiņa, kolektīvā pirkšana, kopīga līdzdalība, kopīga vērtība, aizņēmumi un uz abonementu balstīti modeļi. Tā pamatā ir ideja, ka piekļuvei precei vai pakalpojumam var būt labāk nekā īpašumam par šādu preci vai pakalpojumu un ka ieguvumi ir sadarbībai īpašumtiesību jomā

Tags: No tags

Comments are closed.